TWORZENIE OPROGRAMOWANIA

Technologia

Świadczymy usługi tworzenia oprogramowania w oparciu o sprawdzone wzorce architektoniczne typu MVC (Model – View – Controler) , SOA (Service Orientated Architecture) czy Three Tier Architecture (architektura trójwarstwowa). Zastosowanie konkretnego wzorca uzależniamy od potrzeb biznesowych Klienta oraz uwarunkowań środowiska informatycznego w którym będzie funkcjonować oprogramowanie.

Do budowy systemów informatycznych wykorzystujemy uznane metodyki jak MDA (Model Driven Approach) czy RM ODP (Open Distributed Processing – Reference Model) oraz normy ISO. Do budowy systemów informatycznych wykorzystujemy zarówno rozwiązania komercyjne jak i otwarte, bazujące na komponentach oprogramowania o wolnym dostępie.

Proces wytwórczy

Nasze oprogramowanie powstaje w wyniku przemyślanego i sprawdzonego procesu produkcyjnego. O ile jest to możliwe, preferujemy realizację projektów zgonie z ideą Design Thinking. Pierwszym etapem tworzenia oprogramowania jest zrozumienie potrzeb użytkownika. Jest to etap kluczowy do uzyskania pełnej satysfakcji klienta i występuje niezależnie od trybu realizacji zlecenia. Na tym etapie staramy się wczuć w rolę Klienta i zrozumieć jego rzeczywiste potrzeby (nie konieczne te, wyartykułowane w dokumentach formalnych) Kolejnym krokiem jest definiowanie problemu jaki należy rozwiązać. Na tym etapie ważne jest precyzyjne zrozumienie co jest przedmiotem realizacji zadania. Kolejnym etapem są pomysły. Nasi analitycy wykorzystują szereg metod do generowania pomysłów np. metoda burzy mózgów, metoda 635 czy metoda kwiatu lotosu. Kolejnym etapem jest prototypowanie. Tutaj staramy się zbudować fizyczny odpowiednik rozwiązania, aby mieć możliwość fizycznego sprawdzenia czy dane rozwiązanie (np. funkcjonalność) spełnia potrzeby użytkownika i czy nie ma wad nie dostrzeżonych na etapie projektowania. Testowanie rozwiązania jest ostatnim krokiem w metodzie Design Thinking. Bardzo ważnym elementem tej metody jest możliwość iteracyjnego dopracowywania rozwiązania w celu usunięcia wad produktu, które nie mogły być zidentyfikowane na etapie projektowania.

Systemy informacji geograficznej

Szczególne miejsce w naszym portfolio zajmują systemy wykorzystujące ideę GIS (Geographic Information System). W tym zakresie Nasza oferta obejmuje pełne spektrum usług, a w tym:

 • Pełny proces produkcyjny wytwarzania oprogramowania a w tym: analiza wymagań Klienta, analiza biznesowa, analiza systemowa, kodowanie i testy budowanego oprogramowania
 • Budowanie modeli danych (schematów pojęciowych) z wykorzystaniem norm ISO serii 19100
 • Budowa schematów aplikacyjnych GML na podstawie schematów pojęciowych w UML
 • Modelowanie procesów przetwarzania danych oraz analiz przestrzennych z wykorzystaniem notacji UML
 • Tworzenie modeli jakości danych w oparciu o normę ISO 19157
 • Pozyskiwanie danych GIS (dane w modelu wektorowym, rastrowym, fotogrametryczne i teledetekcyjne)
 • Kontrola danych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych, półautomatycznych i manualnych
 • Dedykowane aplikacje GIS z wykorzystaniem środowisk: QGIS, GeoMedia, ArcGIS
 • Przygotowanie i optymalizacja środowisk bazodanowych do gromadzenia i przetwarzania danych przestrzennych Postgres/PostGIS, Oracle, SQL Server
 • Publikacja i optymalizacja usług danych przestrzennych, w tym hostowanie usług danych przestrzennych
 • Rozwiązania chmurowe dla danych przestrzennych – serwery VPS, bare-metal