Lider w tworzeniu oprogramowania
i kontroli jakości danych przestrzennych