KONTROLA JAKOŚCI DANYCH PRZESTRZENNYCH

Wykonujemy kontrole jakości opracowań danych przestrzennych dla dużych obszarów zamawianych przez organizacje rządowe.

W odniesieniu do produktów kontroli podlegają:

– cyfrowe ortofotomapy ze zdjęć lotniczych i satelitarnych,

– numeryczny model terenu i pokrycia terenu,

– dane z lotniczego skaningu laserowego jako chmura punktów w formacie LAS,

– mapy hydrograficzne,

– modele 3D budynków,

– wektorowa mapa granic podziałów terytorialnych kraju,

– bazy danych obiektów topograficznych,

Najważniejszymi zamawiającymi są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zakres danych podlegających kontroli w ciągu roku zwykle obejmował obszar terytorium całego kraju (ok. 312 tys. km2). W przypadku Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dane są aktualizowane cyklicznie dla obszaru 1/3 terytorium kraju w każdym roku (ok. 104 tys. km2)