CYFRYZACJA DANYCH

Wykonujemy specjalistyczne usługi związane z cyfryzacją różnego rodzaju zasobów oraz dokumentacji wraz z pozyskiwaniem metadanych i danych GIS.

Najważniejszymi zamawiającymi są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Polskie Koleje Państwowe, Narodowy Instytut Dziedzictwa, jednostki samorządu terytorialnego.